Historia budynku

Architektura i wystrój wnętrz willi zostały zaprojektowane i zrealizowane w formach neostylowych w redakcji romantycznej. Interesujące formy bryły, wystroju elewacji i wnętrz stawiają ten obiekt w rzędzie najciekawszych realizacji miejskiego budownictwa rezydencjonalnego schyłku dziewiętnastego stulecia w Szczecinie.

Budowa willi trwała właściwie rok (1896 - 1897). Budynek wzniesiono w północno-zachodniej części miasta na terenie zwanym w owym czasie "West End". Atrakcyjne położenie działek zlokalizowanych na terenie wolnym od zabudowy przemysłowej i przy trasie prowadzącej do Puszczy Wkrzańskiej nad Jeziorem Głębokie spowodowało, iż wydzielone tu parcele zaczęli kupować najbogatsi mieszczanie Szczecina przeznaczając je pod budowę swoich prywatnych siedzib.

Działkę nr 76 kupił w 1893 roku kupiec berliński Paul Voigt. Trzy lata później odsprzedał ją szczecińskiemu kupcowi z Górnego Wiku - Fritzowi Hoerderowi, który w 1896 roku został dyrektorem gorzelni "F. Oregin" w Szczecinie. W marcu tego samego 1896 roku Hoerder wystąpił do miejskich władz budowlanych z prośbą o pozwolenie na budowę willi dla swej rodziny. Projekt domu wykonał w kwietniu 1896 roku berliński architekt Nulin Widmam, a pozwolenie na budowę władze miejskie wydały w maju tego samego roku. W trakcie prac organizacyjnych, które prowadzone były w ciągu kilku miesięcy letnich, właściciel zlecił nadzór nad budową firmie architektonicznej Gerarda z Berlina. Architekt ten zaprojektował budynek stajni i powozowni na tyłach domu wykonując jednocześnie korektę projektu willi.

Prace budowlane rozpoczęte jesienią 1896 roku ukończono wiosną 1897 roku. W czerwcu 1897 roku ogrodzono posesję ozdobnym żeliwnym płotem. Jesienią 1897 roku czteroosobowa rodzina Hoerderów zamieszkała w gotowym już domu. Fritz Hoerder pozostawał właścicielem domu do czasu swej śmierci (1930). Wkrótce potem willa została sprzedana. W 1939 roku willa była własnością szczecińskiego farmaceuta Fritza Remtera, który w tym samym roku przeprowadził prace modernizacyjne i remontowe.

Po 1945 roku budynek został skomunalizowany i w 1952 roku przeznaczony na żłobek. W chwili przejmowania budynku jego wnętrza były zaniedbane i zdewastowane. Funkcję żłobka pełnił obiekt do roku 1990. W ciągu trzydziestu lat w budynku przeprowadzono szereg prac remontowych: odnawiano tynki, wybudowano taras przykrywając go szklanym daszkiem, we wnętrzu skuto sztukaterie na stropach pomieszczeń, na parkiety położono linoleum, rozebrano budynek dawnej oranżerii i żeliwny płot od strony ulicy Wojska Polskiego. Przekształcenia te nie spowodowały zasadniczej zmiany w bryle budynku i wystroju elewacji, jednak wnętrza, pierwszego piętra pozbawiono niemal w całości pierwotnego wystroju.

W 1990 roku żłobek został zlikwidowany. W budynku umieszczono na krótki czas przedszkole, które zamknięto w październiku 1991 roku. W 1992 roku decyzją Rady Miejskiej obiekt został przekazany na użytkowanie nowo utworzonemu Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu. Na początku Rada Miejska użyczyła budynek szkole na dziewięć lat, następnie zapadła decyzja o użyczeniu posesji na następnych trzydzieści pięć lat. W latach 2001-2003 przeprowadzono konieczny remont konserwatorski całego budynku.

Adres

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin

tel. 91 423 38 57, mail: sk@sk.edu.pl

Kadra

Dyrektor: mgr Maciej Muszyński

Zastępca: mgr Magdalena Biskup

Pedagog: mgr Joanna Ronka

Prefekt: ks. Jakub Rogowski

Dane

ROK ZAŁOŻENIIA: 1992

NIP: 852-23-65-408

REGON: 321299810

Nowy numer konta: 10 1090 2268 0000 0001 5103 6074

Copyright (c) Liceum Katolickie 2022.