Wnioski o stypendia

 stypendia

Chciałabym poinformować Państwa o możliwości przyznania stypendium szkolnego. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Miasto Szczecin. Stypendium socjalne (szkolne) przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2021 roku w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.
Z powodu zdarzenia losowego, uczniowi który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji może być przyznany Zasiłek Szkolny. Szczegóły i wnioski do wypełnienia znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp

Joanna Ronka - pedagog szkolny

Adres

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin

tel. 91 423 38 57, mail: sk@sk.edu.pl

Kadra

Dyrektor: mgr Maciej Muszyński

Zastępca: mgr Magdalena Biskup

Pedagog: mgr Joanna Ronka

Prefekt: ks. Michał Mikołajczak

Dane

ROK ZAŁOŻENIIA: 1992

NIP: 852-23-65-408

REGON: 321299810

Nowy numer konta: 10 1090 2268 0000 0001 5103 6074

Copyright (c) Liceum Katolickie 2022.