Spotkanie z "Mamutem"

W dniu 7 czerwca 2021 r. młodzież z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie spotkała się z panem płk Januszem Kamockim ps. Mamut.

Pan Janusz Kamocki podczas II wojny światowej był żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej a od 1943 r. Armii Krajowej.  Po wojennie, aresztowany i skazany.  Po tym czasie pracował w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Prowadził zajęcia z etnologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na Uniwersytecie Polskim w Wilnie oraz na Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense, oraz na Uniwersytecie Śląskim (etnologię ludów pozaeuropejskich).  W 1964 Janusz Kamocki uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadził też badania etnograficzne w kilku rejonach południowo-wschodniej części Azji. Najważniejsze wyniki przyniosły badania ludu pierwotnego Kubu zamieszkującego Archipelag Malajski w Indonezji. W 1971 prowadził badania w Singapurze, w 1975 w Armenii, a kilka lat później w Ladakhu (krainie w Indiach zamieszkanej przez Tybetańczyków) i w Nepalu. Jest członkiem Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego.

Pan Janusz Kamocki podzielił się z młodzieżą swoimi wspomnieniami z czasów okupacji. Była to żywa i niesamowita lekcja historii. Spotkania z mądrymi ludźmi zawsze pozostawiają niezatarty ślad.

Adres

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin

tel. 91 423 38 57, mail: sk@sk.edu.pl

Kadra

Dyrektor: mgr Maciej Muszyński

Zastępca: mgr Magdalena Biskup

Pedagog: mgr Joanna Ronka

Prefekt: ks. Jakub Rogowski

Dane

ROK ZAŁOŻENIIA: 1992

NIP: 852-23-65-408

REGON: 321299810

Nowy numer konta: 10 1090 2268 0000 0001 5103 6074

Copyright (c) Liceum Katolickie 2022.