Ranking Perspektyw

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie zostało odznaczone w roku 2020 i 2019 "Złotą Tarczą", w latach 2014 ,2015 i 2017 "Srebrną Tarczą", a w roku 2016 i 2018 "Brązową Tarczą" za zajęcie wysokich pozycji w rankingu szkół ponadgimnazjanych przeprowadzanego każdego roku przez miesięcznik "Perspektywy".

Tytuł złotej, srebrnej i brązowej tarczy przyznawany jest przez czasopismo "Perspektywy" najlepszym szkołom ponadgimnazjalnym w Polsce. Pod uwagę brane są wyniki maturalne i osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych. Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Rankingu Liceów (od 2019 roku): sukcesy w olimpiadach 25%, matura - przedmioty obowiązkowe 30%, matura - przedmioty dodatkowe 45%. W latach 2014-2019 kryterium  było następujące:  sukcesy w olimpiadach 30%,  matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 45%.  We wszystkich ostatnich rankingach nasze liceum zajmuje zawsze miejsce wśród najlepszych liceów szczecińskich.

2020
miejsce w Szczecinie: 4
miejsce w województwie: 5
miejsce w Polsce: 137

2019
miejsce w Szczecinie: 4
miejsce w województwie: 7
miejsce w Polsce: 197

2018
miejsce w Szczecinie: 6
miejsce w województwie: 8
miejsce w Polsce: 302

2017
miejsce w Szczecinie: 4
miejsce w województwie: 6
miejsce w Polsce: 188

2016
miejsce w Szczecinie: 6
miejsce w województwie: 11
miejsce w Polsce: 362


 

2015
miejsce w Szczecinie: 6
miejsce w województwie: 10
miejsce w Polsce: 216

2014
miejsce w Szczecinie: 5
miejsce w województwie: 8
miejsce w Polsce: 247

2013
miejsce w Szczecinie: 8
miejsce w województwie: 15
miejsce w Polsce: 377

2012
miejsce w Szczecinie: 7
miejsce w województwie: 13
miejsce w Polsce: 252

2011
miejsce w Szczecinie: 5
miejsce w województwie: 7
miejsce w Polsce: 195


 

2010
miejsce w Szczecinie: 3
miejsce w województwie: 4
miejsce w Polsce: 67

2009
miejsce w Szczecinie: 4
miejsce w województwie: 5
miejsce w Polsce: 125