Bieżące wyniki olimpiad i konkursów

Rok szkolny 2021/2022

 

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

OLIMPIADA HISTORYCZNA

OLIMPIADA BIOLOGICZNA

OLIMPIADA CHEMICZNA

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU

OLIMPIADA WIEDZY O MÓZGU

OLIMPIADA WIEDZY TEOLOGICZNEJ

OLIMPIADA FRANCISZKAŃSKA

OLIMPIADA MISYJNA ZNAJOMOŚCI AFRYKI

OLIMPIADA- LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA

OLIMPIADA LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

 


Rok szkolny 2020/2021

 

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO

OLIMPIADA BIOLOGICZNA

OLIMPIADA CHEMICZNA

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU

OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

OLIMPIADA FRANCISZKAŃSKA

OLIMPIADA WIEDZY O MÓZGU

OLIMPIADA- LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA

OLIMPIADA LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ELEMENTAMI JĘZYKA TECHNICZNEGO LANGTECH

 


Rok szkolny 2019/2020

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

OLIMPIADA BIOLOGICZNA

OLIMPIADA CHEMICZNA

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

OLIMPIADA HISTORYCZNA

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU

OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

OLIMPIADA FRANCISZKAŃSKA

OLIMPIADA WIEDZY O MÓZGU

OLIMPIADA- LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA

OLIMPIADA LINGWISTYCZNA

XII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ

III OLIMPIADA PEDAGOGICZNA:EDUKACJA-WYCHOWANIE-POMOC

 


Rok szkolny 2018/2019

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEO

OLIMPIADA BIOLOGICZNA

OLIMPIADA CHEMICZNA

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

OLIMPIADA HISTORYCZNA

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

OLIMPIADA WIEDY O ŻYWIENIU

OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

OLIMPIADA FILOZOFICZNA

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

OLIMPIADA FRANCISZAŃSKA

OLIMPIADA ZNAJOMOŚCI AFRYKI

OLIMPIADA WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI

OLIMPIADA WIEDZY O MÓZGU

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KONKURS WIEDZY O PODATKACH


 

Rok szkolny 2017/2018

 

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

OLIPIADA BIOLOGICZNA

OLIMPIADA CHEMICZNA

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

OLIMPIADA HISTORYCZNA

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

OLIMPIADA WIEDY O ŻYWIENIU

OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

OLIMPIADA LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA

OLIMPIADA FILOZOFICZNA

OLIMPIADA LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

OLIMPIADA FRANCISZAŃSKA

OLIMPIADA ZNAJOMOŚCI AFRYKI

OLIMPIADA WIEDZY O MEDIACH

OLIMPIADA WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI

KONKURS: HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW POLSKICH

KONKURS PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS DZIENNIKARSKI

WOJEWÓDZKI KONKURS EKONOMICZNY

KONKURS WIEDZY O PODATKACH

KONKURS WIEDZY O MÓZGU

 


 

Rok szkolny 2016/2017

 

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

OLIPIADA BIOLOGICZNA

OLIMPIADA CHEMICZNA

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

OLIMPIADA HISTORYCZNA

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

OLIMPIADA WIEDY O ŻYWIENIU

OLIMPIADA PRAWNA

OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

OLIMPIADA LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI

OLIMPIADA FILOZOFICZNA

OLIMPIADA LINGWISTYCZNA

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

OLIMPIADA ARTYSTYCZNA

OLIMPIADA ZNAJOMOŚCI AFRYKI

KONKURS INFORMATYCZNY BÓBR

KONKURS WIEDZY O MÓZGU