Obóz koncentracyjny Stutthof

W Sztutowie, małej miejscowości niedaleko Kątów Rybackich, znajduje się były obóz koncentracyjny Stutthof.

Obóz powstał 2 września 1939 roku i był pierwszym i najdłużej działającym obozem koncentracyjnym na terenie Polski. W ciągu sześciu lat działania obozu umieszczono tam 110 tysięcy więźniów pochodzących z co najmniej 28 państw. Lokalizację obozu wybrano specjalnie – z dala od większych skupisk miejskich na Mierzei Wiślanej, w pobliżu linii kolei wąskotorowej, w ujściowych widłach Wisły. Utrudniało to potencjalne ucieczki więźniom przebywającym w obozie, oraz ułatwiało jego rozbudowę. W planach obóz Stutthof miał być większy od obozu Auschwitz. W okresie od 2 września 1939 do końca 1944 obszar obozowy stale się powiększał od 0,5 ha, po wybudowaniu Starego Obozu już około 12 ha, a w grudniu 1944 osiągnął 120 ha.

Obecnie na terenie dawnego obozu znajduje się Państwowe Muzeum Stutthof, które powstało w 1962 roku, dzięki inicjatywie byłych więźniów. Muzeum obejmuje zachowaną część budynków i wyposażenia. Do zwiedzania udostępnione są baraki starego i nowego obozu, teren obozu żydowskiego, willę głównego komendanta obozu, komory gazowe, krematorium oraz pomnik Walki i Męczeństwa.