Przyrzekam na sztandar szkoły

W środę 6 października, w czasie Mszy św. przyrzekali uroczyście, stojąc dumnie przed szkolnym sztandarem ze wzniesionymi ku górze palcami, że będą wierni szkole i jej tradycjom oraz, że będą dbać o jej honor i dobre imię.

Tak właśnie wyglądał akt ślubowania uczniów klas pierwszych naszego liceum, przed którymi jeszcze cztery lata pełne różnych okazji, aby dowieść, że słów nie można rzucać na wiatr. Życzymy Wam wytrwałości w codziennym, szkolnym trudzie i satysfakcji z tego, że jesteście uczniami dobrego i porządnego liceum.