MAMY TO!

MAMY TO!

W grudniu 2020 r. uczniowie naszej szkoły (24 osoby) przystąpili do V Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego Hierarchiczny Ustrój Kościoła. Poziom zainteresowania prawem kanonicznym wśród młodych ludzi jest niezwykle budujący. Uniwersytecka Komisja Konkursowa dokonała sprawdzenia prac. Do II etapu (ogólnopolskiego) zakwalifikowali się następujący uczestnicy z Katolickiego Liceum w Szczecinie:

Dziękujemy i gratulujemy!

Szczególne podziękowania kierujemy do ks. Michała – prefekta naszej szkoły, za trud włożony w przygotowanie uczniów do Konkursu.

Etap ogólnopolski Konkursu odbędzie się w kwietniu 2021 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Już Wam życzymy POWODZENIA!