Kongres Matematyków

18-09-kongres

Kongres Młodych Matematyków Polskich to prestiżowe wydarzenie, które odbywa się co dwa lata - w tym roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Z tej okazji do Lublina przyjechało ponad 180 najzdolniejszych matematycznych umysłów z całego kraju, w tym także trzech uczniów naszego liceum: Mikołaj Jońca, Jan Kochański oraz tegoroczny absolwent Mateusz Kupidura.

Grupa 180 uczestników to wskazani przez poszczególne kuratoria reprezentanci wszystkich polskich województw - uczniowie końcowych klas szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągają najlepsze wyniki w olimpiadach i konkursach matematycznych.

źródło: http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,23947146,najwieksza-impreza-matematyczna-w-polsce-odbywa-sie-w-lublinie.html