KLOwi znawcy prawa!

IV Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

     W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dość specyficznym konkursie, dotyczącym prawa kościelnego. Konkurs został zorganizowany przez Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat tegorocznego konkursu dotyczył zagadnienia Eucharystii, gdyż przeżywamy w życiu Kościoła w Polsce rok właśnie Jej poświęcony. Udział wzięło pięcioro uczniów i WSZYSCY zakwalifikowali się do finału.

 Tytuł Finalisty otrzymali:

  1. Bartłomiej Antoszek /2b/
  2. Karolina Bogusławska /2c/
  3. Wiktor Janda /2c/
  4. Marek Ogorzałek /1a/
  5. Faustyna Zagdańska-Parada /2b/

Uczniowie przygotowywali się pod opieką ks. Michała. Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników! Brawo!