O podatkach wie wszystko

19-03-jakub

Jakub Wierzba, nasz kolega z klasy 2c zajął IV miejsce w finale wojewódzkim konkursu Wiedzy o Podatkach i został zakwalifikowany do udziału w Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Jakub wraz z Adamem Romanowskim (klasa 1a) brał również udział w II etapie (wojewódzkim) olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Serdeczne gratulacje!