Na obradach Sejmu

18-09-szostak

W dniu 27 września odbyła XXIV sesja obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży, w której wzięło udział dwóch uczniów Liceum Katolickiego: Kamil Szostak z klasy IIIa oraz Mateusz Herman z klasy IIIc.

SDiM jest przedsięwzięciem edukacyjnym, konkursem, w którym nagrodą dla najlepszych 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski jest udział w obradach w sali posiedzeń Sejmu. Adresatami konkursu są uczniowie w wieku 13-17 lat.

W tym roku zadanie rekrutacyjne polegało na zrealizowaniu kampanii wyborczej posła na Sejm Ustawodawczy 1919 r. lub Sejm I Kadencji z wykorzystaniem środków przekazu dostępnych w Polsce w latach 1918-1922. Wykonane zadania rekrutacyjne ocenili członkowie komisji, której skład wyznaczył Instytut Pamięci Narodowej.

Sejm Dzieci i Młodzieży (SDiM) liczy 460 posłów. Organizacja izby jest wzorowana na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczniom zasady polskiego parlamentaryzmu.


żródło: https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Obrady-Sejmu-Dzieci-i-Mlodziezy.-Mlodziez-w-poselskich-lawach-NA-ZYWO