Wykłady z matematyki i fizyki

18-09-festiwal

Uczniowie klas 1a, 2a oraz 3a uczestniczyli w dniu 19 września w wykładach z matematyki oraz fizyki w ramach XVII Festiwalu Nauki. 

Zachodniopomorski Festiwal Nauki przygotowywany jest przez niemal wszystkie uczelnie publicznie i niepubliczne Szczecina i Koszalina pod organizacyjnym kierownictwem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. W ramach Festiwalu osbywają się będą wykłady, warsztaty, wystawy, pokazy, ćwiczenia, różnorodne tematycznie zajęcia – począwszy od nauk technicznych, poprzez nauki morskie, astronomiczne, przyrodnicze aż po humanistyczne czy filologiczne.

Celem Festiwalu jest pobudzenie zainteresowania różnymi dziedzinami wiedzy oraz zaprezentowanie osiągnięć naukowców regionu zachodniopomorskiego i sposobów ich praktycznego zastosowania.