Świadectwa i już wakacje!

18-06-koniec

W piątek 22 czerwca uczniowie i nauczyciele naszego liceum po raz ostatni przed wakacjami spotkali się w murach szkoły.

Uroczystość zakończenia roku rozpoczęła się od Mszy św., po której nastąpiła część oficjalna oraz artystyczna. Przemówienia wygłosili dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście: pan Maciej Kopeć - wiceminster Edukacji Narodowej oraz pani Stefania Biernat - przewodnicząca Rady Miasta Szczecin.

Pani Magdalena Biskup - zastępca dyrektora szkoły podsumowała bieżący rok szkolny podkreślając bardzo dużą ilość sukcsów osiągniętych w olimpiadach przedmiotowych i konkursach wojewódzkich. Pani Dyrektor pogratulowała także tegorocznym stypendystom Prezydenta Miasta Szczecin (aż 10 osób!).

Po wszystkich przemówieniach nastąpiło uroczyste wręczenie świadectw i nagród najlepszym uczniom szkoły. Prymusem został Mikołaj Jońca z klasy II b, który usyskał niebotyczną średnią ocen 5,6 i został nominowany do nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Życzymy wszystkim uczniom oraz nauczycielom wspaniałych wakacji!