Zajęcia w Katedrze Genetyki

18-03-genetyka

Właśnie dobiegł końca projekt "Licealista w świecie nauki". Jedna z naszych grup uczestniczyła w niezwykle ciekawych zajęciach z in vitro Katedrze Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin ZUT w Szczecinie.

Licealista w świecie nauki to bezpłatny Program Rozwojowy skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, polegający na przeprowadzeniu cyklu warsztatów laboratoryjnych, których efektem jest uzyskanie, a następnie zaprezentowanie przez uczniów wyników swoich badań naukowych.

Projekt realizowany jest przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt wspólnie z zaprzyjaźnionymi jednostkami naukowymi ZUT w Szczecinie: Instytutem Polimerów (WTiICh), Zakładem Nanotechnologii (WTiICh), oraz Katedrą Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin (WKŚiR)