Ogólne informacje

 

Rekrutacja 2023/2024 odbędzie się do klas o profilach:

Punktowane przedmioty związane są z profilami nauczania. Przeliczenie ocen na punkty następuje w sposób wskazany w zasadach rekrutacji:

Szczegóły: