ŻYWY POMNIK KSIĘDZA WOJTKA!

ŻYWY POMNIK KSIĘDZA WOJTKA!

16 września przeżywaliśmy 11. rocznicę śmierci ks. Wojciecha Manelskiego – wieloletniego Prefekta naszego Liceum, a później Wicedyrektora Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

Rano w budynku naszego Liceum gościliśmy Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego, który w obecności Pana Pawła Cywińskiego (notariusza) dokonał aktu fundacyjnego Fundacji Księdza Wojtka.
To niezwykle ważne wydarzenie dla społeczności naszego Szczecińskiego Katolika. Cele, które zostały wpisane w Statut Fundacji to m.in.:

Po podpisaniu aktu fundacyjnego, podpisy na dokumentach złożyli powołani przez Księdza Arcybiskupa do Rady Fundacji:

Następnie powołani do Zarządu Fundacji:

Po dokończeniu formalności Ksiądz Arcybiskup Andrzej zgromadził na korytarzu Liceum wszystkich uczniów i nauczycieli i odmówiliśmy wspólnie modlitwę Anioł Pański. Po tej modlitwie otrzymaliśmy pasterskie błogosławieństwo.

Tradycyjnie, jak w każdą szkolną środę o godz.10.50 społeczność naszej szkoły wzięła udział w Mszy Świętej, którą tego dnia nasz ks. prefekt Michał odprawiał za ks. Wojtka, który kiedyś był jego prefektem.

W godzinie miłosierdzia (15.00) przedstawiciele naszego Liceum złożyli kwiaty na grobie Księdza Wojtka na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie i wraz z obecnymi przyjaciółmi Ks. Wojtka odmówiliśmy modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Tradycyjnie już od 11 lat o godz. 18.00 była odprawiona Msza Święta na Wzgórzu Hetmańskim, gdzie Ks. Wojtek mieszkał i pracował w parafii Matki Bożej Jasnogórskiej. Tam również byliśmy.

16 września stał się niezwykłą datą w życiu wielu osób. W 2009 roku była to środa. W obecnym roku 2020 także. Wtedy czas się dla nas jakby zatrzymał… Jednak my żyjemy, i chcemy jeszcze trochę dobra zrobić, bo tego pragnąłby Ks. Wojtek…