ŻYWY POMNIK KSIĘDZA WOJTKA!

ŻYWY POMNIK KSIĘDZA WOJTKA!

16 września przeżywaliśmy 11. rocznicę śmierci ks. Wojciecha Manelskiego – wieloletniego Prefekta naszego Liceum, a później Wicedyrektora Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

Rano w budynku naszego Liceum gościliśmy Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego, który w obecności Pana Pawła Cywińskiego (notariusza) dokonał aktu fundacyjnego Fundacji Księdza Wojtka.
To niezwykle ważne wydarzenie dla społeczności naszego Szczecińskiego Katolika. Cele, które zostały wpisane w Statut Fundacji to m.in.:

 • wspieranie działalności Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
  św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie,
 • wspieranie i rozwoju szkół i placówek prowadzonych przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej,
 • wspieranie szkolnictwa katolickiego na terenie Archidiecezji
  Szczecińsko – Kamieńskiej,
 • wspieranie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich,
 • kultywowanie i podtrzymywanie pamięci o Patronie Fundacji
  – ŚP. Księdzu Wojciechu Manelskim.

Po podpisaniu aktu fundacyjnego, podpisy na dokumentach złożyli powołani przez Księdza Arcybiskupa do Rady Fundacji:

 • mgr Magdalena Biskup jako Przewodnicząca Rady Fundacji,
 • dr Janusz Giec (Dyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej jako Członek Rady Fundacji.
 • mgr Katarzyna Piotrowska jako Członek Rady Fundacji,
 • zw. dr. hab. Tomasz Sikorski jako Członek Rady Fundacji.

Następnie powołani do Zarządu Fundacji:

 • mgr. lic. Michał Mikołajczak jako Prezes Zarządu,
 • mgr Marek Hajdukiewicz jako Członek i Skarbnik Zarządu,
 • mgr Sylwia Potaman jako Członek Zarządu.

Po dokończeniu formalności Ksiądz Arcybiskup Andrzej zgromadził na korytarzu Liceum wszystkich uczniów i nauczycieli i odmówiliśmy wspólnie modlitwę Anioł Pański. Po tej modlitwie otrzymaliśmy pasterskie błogosławieństwo.

Tradycyjnie, jak w każdą szkolną środę o godz.10.50 społeczność naszej szkoły wzięła udział w Mszy Świętej, którą tego dnia nasz ks. prefekt Michał odprawiał za ks. Wojtka, który kiedyś był jego prefektem.

W godzinie miłosierdzia (15.00) przedstawiciele naszego Liceum złożyli kwiaty na grobie Księdza Wojtka na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie i wraz z obecnymi przyjaciółmi Ks. Wojtka odmówiliśmy modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Tradycyjnie już od 11 lat o godz. 18.00 była odprawiona Msza Święta na Wzgórzu Hetmańskim, gdzie Ks. Wojtek mieszkał i pracował w parafii Matki Bożej Jasnogórskiej. Tam również byliśmy.

16 września stał się niezwykłą datą w życiu wielu osób. W 2009 roku była to środa. W obecnym roku 2020 także. Wtedy czas się dla nas jakby zatrzymał… Jednak my żyjemy, i chcemy jeszcze trochę dobra zrobić, bo tego pragnąłby Ks. Wojtek…

Adres

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin

tel. 91 423 38 57, mail: sk@sk.edu.pl

Kadra

Dyrektor: mgr Maciej Muszyński

Zastępca: mgr Magdalena Biskup

Pedagog: mgr Joanna Ronka

Prefekt: ks. Jakub Rogowski

Dane

ROK ZAŁOŻENIIA: 1992

NIP: 852-23-65-408

REGON: 321299810

Nowy numer konta: 10 1090 2268 0000 0001 5103 6074

Copyright (c) Liceum Katolickie 2022.