Dzień skupienia

W dziewiątym dniu listopada młodzież naszej szkoły,  która na co dzień pomaga w świetlicy Caritas w Parafii Świętej Rodziny w Szczecinie, przeżywała niecodzienne wydarzenie. Uczniowie wzięli udział w dniu skupienia organizowanym przez siostrę Izę, która koordynuje pracę z dziećmi w tej świetlicy. Przed południem  ksiądz Mariusz Ogórski (wicedyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej) sprawował Mszę Świętą w kaplicy sióstr służebniczek, a po Eucharystii młodzież uczestniczyła w szeregu zajęć i warsztatów, które mogą otworzyć nowe horyzonty by jeszcze lepiej i owocniej pomagać młodszym od siebie kolegom i koleżankom, którzy każdego dnia przychodzą do tej świetlicy. Przez wspólne gry i zabawy mogliśmy nauczyć się nawiązywania nowych relacji i umacniania już trwających. W czasie przerwy skonsumowaliśmy pyszną pizzę, a na zakończenie nasz ksiądz Michał wygłosił do nas krótką katechezę dotyczącą słów papieża Franciszka: "Zejdź z kanapy", zachęcając tym samym wszystkich nas do zaangażowania się w szeroko rozumiane formy wolontariatu z dziećmi, a przy tym nie zaniedbując własnych obowiązków wynikających z bycia dzieckiem i uczniem.
Oby więcej takiego czasu.