Odznaczenia dla nauczycieli

11 października br. w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżniających się nauczycieli i pracowników oświaty ze Szczecina uhonorowano odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania zostało odznaczonych również czterech nauczycieli Liceum Katolickiego: pani Agnieszka Pietryka, pani Joanna Grzechulska, ks dr Marcin Ferdynus oraz pan Marek Hajdukiewicz. 

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej  i wychowawczej otrzymał pan Krzysztof Sobczak. Wszystkim składamy serdeczne gratulacje!