Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

70-481 Szczecin, Wojska Polskiego 76,
tel. 091 423 38 57, fax: 091 423 38 57
e-mail:sekretariat NIP: • łuk przez dwa punkty
 • łuk AB podzielić na połowy
 • Wyzanczyć środek koła o danym łuku
 • Ramiona AB i AC kąta połączyć łukiem o promieniu r
 • trójkąt równoboczny
 • Kwadrat
 • Pięciokąt
 • Sześciokąt
 • Siedmiokąt
 • Podział odcinka na n równych częsci

  PODSTAWOWE KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE


  Łuki i koła


  Wykreślić łuk o danym promieniu r, przechodzący przez dwa dane punkty A i B.
  Z punktów A i B zakreślamy promieniem r łuki a i b przecinające się w punktach O i O1, które są środkami łuków przechodzących przez A i B. Jak z tego wynika, przez dwa punkty można poprowadzić dwa łuki (c i d) o danym promieniu.


  Dany łuk AB podzielić na połowy
  Z punktów A i B zakreślamy dowolnym, jednakowym promieniem (większym od połowy cięciwy AB) łuki a i b przecinające się w C i D i łączymy C z D. Punkt E dzieli łuk AB na połowy.


  Wyznaczyć środek koła o danym łuku
  Rysujemy dwie dowolne cięciwy AB i CD, dzielimy je na połowy prostymi prostopadłymi do nich EF i GH i prostopadłe te przedłużamy do przecięcia się w punkcie O, który jest szukanym środkiem koła.


  Ramiona AB i AC kąta połączyć łukiem o promieniu r
  W odległości r od ramion AB i AC prowadzimy proste a i b, równoległe do tych ramion. W punkcie M, w którym przecinają się te równoległe, stawiamy nóżkę cyrkla i zakreślamy łuk promieniem r. Punkty D i E są punktami styczności łuku z ramionami AB i AC kąta.


  Prostą a i punkt P połączyć łukiem o promieniu r
  Prowadzimy prostą b równoległą do a w odległości r i z punktu P zakreślamy promieniem r łuk c, po czym z punktu przecięcia M wykreślamy promieniem r żądany łuk PB.


  Wielokąty foremne

  trójkąt równoboczny

  W okrąg o danym promieniu wpisać trójkąt równoboczny
  Wykreślamy dowolną średnicę, np. AB, i z jednego z jej końców, np. z B, zakreślamy łuk a promieniem równym promieniowi okręgu, otrzymując w ten sposób na okręgu punkty C i D, które łączymy ze sobą i z punktem A.

  Kwadrat

  Zbudować kwadrat mając jego bok.
  W punkcie A wystawiamy prostopadłą i promieniem równym bokowi kwadratu AB zakreślamy łuk a, przecinający prostopadłą w punkcie D. Tym samym promieniem zakreślamy łuki z punktów B i D i punkt ich przecięcia C łączymy z D i B.

  Pięciokąt wpisany w okrąg

  W okrąg o danym promieniu wpisać foremny pięciokąt
  Wykreślamy dwie wzajemnie prostopadłe średnice AB i CD i promień OB dzielimy na połowy, otrzymując punkt E. Następnie z punktu E zakreślamy promieniem EC łuk a, przecinający AO w punkcie F. Odcinek CF, równy CG, jest szukanym bokiem pięciokąta.

  Sześciokąt

  To tak prosta konstrukcja, że tylko rysunek...

  Siedmiokąt

  Wykreślić siedmiokąt foremny wpisany w okrąg
  Rysujemy okrąg K o promieniu r. Z dowolnego punkcie, np. P, kreślimy łuk K1 także promieniem r. Łączymy powstałe punkty przecięcia A i N, a odcinek AL jest bokiem siedmiokąta, który odkładamy na

  Podział odcinka na n-równych częsci

  Od punktu A danego odcinka AB narysować (najlepiej pod kątem ostrym) półprostą a. Odłożyć na niej (najlepiej przy pomocy cyrkla) n równych odcinków (w naszym przykładzie 8). Punkt ostatni połączyć z końcem B odcinka AB. Przesunieęciem równoległym (podobnie jak w twierdzeniu Talesa) wyznaczać kolejne odcinki na odcinku AB.
  podział na n równyh odcinków

  cdn...

  Powrót do strony głównej